Werkwijze psychologen

Ons motto: kortdurend als het kan, langer indien nodig.

Wij bieden zowel Generalistische Basis GGZ als Specialistische GGZ aan. 
Het streven is de eerste afspraak binnen 7 werkdagen na aanmelding te hebben. De meeste mensen worden naar ons doorverwezen via de huisarts of de bedrijfsarts, afdeling P&O/HRM, door mond tot mond reclame en via de websites van de zorgverzekeraars. Om voor vergoeding via de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van uw (huis)arts of bedrijfsarts nodig.


Wij werken resultaatgericht aan de hand van concreet geformuleerde doelstellingen. We doen dit met wetenschappelijk bewezen effectieve methodieken (zoals bijvoorbeeld de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie). 

Hiervoor verrichten wij een begin- en eindmeting met daarbij tussentijdse evaluaties.

Een therapiesessie bestaat uit 45 minuten direct contacttijd met ú als cliënt en 15 minuten voorbereidings- en verwerkingstijd (óók wel indirecte tijde genoemd) voor de psycholoog.

Het intakegesprek betreft een indicatiestelling en bestaat uit 60 minuten direct contacttijd met ú als cliënt en 30 minuten (voorbereidings- en verwerkingstijd (óók wel indirecte tijde genoemd). In dit gesprek beoordelen wij of wij de juiste persoon zijn om u te kunnen helpen. U bekijkt in dit gesprek of u denkt door ons geholpen te willen worden. Als wij samen verder gaan volgen er één of meerdere anamnesegesprekken en een meting van de ernst van uw klachten. Hierna volgt een meer concrete formulering van uw behandeldoelen in een behandelplan. In de loop van de behandeling ontvangt u en/of uw verwijzer één of meerdere schriftelijke rapportages.

Daarna gaat de behandeling verder door middel van gesprekken en huiswerkopdrachten. Deze zijn afgestemd op de concrete behandelingsdoelen die wij hebben opgesteld in het behandelplan.

Als de doelen bereikt zijn, wordt met u gewerkt aan terugvalpreventie. Vervolgens wordt het begeleidingstraject in overleg met u afgesloten en ontvangt u een eindrapportage. Ook hier wordt de huisarts en/of bedrijfsarts geïnformeerd, indien u hiermee akkoord gaat.  

Gehanteerde methodieken:

Cognitieve Gedragstherapie.
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
RET (Rationeel Emotieve Therapie).
Directieve therapie.
Relatie- en Gezinstherapie.
Oplossingsgerichte therapie.
Groepstherapie.
Psycho-educatie en leefstijladvies.

Vergoeding: 

Voor zowel de Generalistische Basis - als de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg hebben wij voor 2021 contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars voor Volwassenzorg. Zowel de Basis GGZ als de Sepcialistische GGZ vallen onder de Zorgverzekeringswet en worden vanuit de basisverzekering vergoedt. U dient rekening te houden met uw verplicht eigenrisico van € 385,- (mits u deze heeft verhoogd). Het eigen risico wordt bij u in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar.

 

Voor 2021 is de vergoeding van onze zorg als volgt geregeld bij de gecontracteerde verzekeraars:


Generalistische Basis GGZ:
Basisverzekering: afhankelijk van de indicatie, een traject Basis-kort, Basis-Middel,  Basis-Intensief of Basis Chronisch.
Onderstaande tarieven zijn maximaal; met elke zorgverzekeraar is een eigen vast tarief afgesproken.

Onvolledig traject: € 228,04

Basis GGZ - kort: € 522,13

Basis GGZ - middel:  € 885,01

Basis GGZ - intensief: € 1.434,96

Basis GGZ - chronisch: € 1.380,49

 

Gespecialiseerde GGZ:

De tarieven van de specialistische GGZ zijn wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).  Deze kunt hier raadplegen.

 

Voor zowel de gecontracteerde - als de niet gecontarcteerde zorg zijn er geen extra kosten verbonden, behalve uw eigen risico.