Werkwijze psychologen

Ons motto: kortdurend als het kan, langer indien nodig.

Wij bieden zowel Generalistische Basis GGZ als Specialistische GGZ aan. 
Het streven is de eerste afspraak binnen 7 werkdagen na aanmelding te hebben. De meeste mensen worden naar ons doorverwezen via de huisarts of de bedrijfsarts, afdeling P&O/HRM, door mond tot mond reclame en via de websites van de zorgverzekeraars. Om voor vergoeding via de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van uw (huis)arts of bedrijfsarts nodig.


Wij werken resultaatgericht aan de hand van concreet geformuleerde doelstellingen. We doen dit met wetenschappelijk bewezen effectieve methodieken (zoals bijvoorbeeld de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie). 

Hiervoor verrichten wij een begin- en eindmeting met daarbij tussentijdse evaluaties.

Een therapiesessie bestaat uit minimaal 60 minuten contacttijd.

Het intakegesprek betreft een indicatiestelling en bestaat uit 60 minuten contacttijd met ú als cliënt en 60 minuten (voorbereidings- en verwerkingstijd. In dit gesprek beoordelen wij of wij de juiste persoon zijn om u te kunnen helpen. U bekijkt in dit gesprek of u denkt door ons geholpen te willen worden. Als wij samen verder gaan volgen er één of meerdere anamnesegesprekken en een meting van de ernst van uw klachten. Hierna volgt een meer concrete formulering van uw behandeldoelen in een behandelplan. In de loop van de behandeling ontvangt u en/of uw verwijzer één of meerdere schriftelijke rapportages.

Daarna gaat de behandeling verder door middel van gesprekken en huiswerkopdrachten. Deze zijn afgestemd op de concrete behandelingsdoelen die wij hebben opgesteld in het behandelplan.

Als de doelen bereikt zijn, wordt met u gewerkt aan terugvalpreventie. Vervolgens wordt het begeleidingstraject in overleg met u afgesloten en ontvangt u een eindrapportage. Ook hier wordt de huisarts en/of bedrijfsarts geïnformeerd, indien u hiermee akkoord gaat.  

 

Gehanteerde methodieken:

Cognitieve Gedragstherapie.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

RET (Rationeel Emotieve Therapie).

Directieve therapie.

Systeemtherapie.

Oplossingsgerichte therapie.

Groepstherapie.

Schematherapie

Psycho-educatie en leefstijladvies.

 

Vergoeding: 

Het zorgprestatiemodel (ZPM) is vanaf 01 janauri 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. 

Aan de kwaliteit van onze zorg verandert niets, wel de wijze waarop uw zorg wordt gedeclareerd. In plaats van één factuur aan het einde van de behandeling, wordt vanaf 1 januari 2022 maandelijks ieder contact met uw behandelaar gedeclareerd bij u óf uw zorgverzekeraar. Hierdoor is voor u veel sneller inzichtelijk welke rekening is ingediend bij uw verzekeraar. 

Wij hanteren het principe ‘Planning = Realisatie’. Wij gaan hierbij vanuit dat de geplande tijd in de agenda ook daadwerkelijk wordt besteed aan uw consult. volgens de wettelijke regels mogen afwijkingen van minder dan 15 minuten niet aangepast worden.

Voor 2023 hebben wij een contract met de volgende verzekeraars:

ASR (ASR / DITZO)
Caresq (Aevitae / Care4life)
DSW (DSW / Stad Holland / Intwente)
ENO (Salland)
Menzis (Menzis / Anderzorg / Hema / VinkVink)
ONVZ (ONVZ / VvAA / Jaaah)
Zorg en zekerheid (Zorg en zekerheid / AZVZ)

Indien wij geen contract hebben met uw verzekeraar, dan declareren wij de door de NZA wettelijke bepaalde maximumtarieven bij u. Indien uw nota niet volledig vergoedt wordt, kunt u dan in aanmerking komen voor een korting. Neem hiervoor contact op met de praktijk. U heeft geen eigen bijdrage.

LET OP: houd u rekening met uw eigen risico. dit betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

 

 

No show beleid: 

Als u een afspraak wil afzeggen of verplaatsen, dient u dit minimaal 24 uur voorafgaand uw gesprek door te geven.
Een niet nagekomen sessie kunnen wij niet declareren bij uw verzekeraar en zult u om die reden een factuur van ons ontvangen van € 80,- exclusief administratiekosten.

Als u bij annulering geen medewerker aan de telefoon krijgt, dient u de voicemail in te spreken en uw naam duidelijk te vermelden.

 

 

Tarief zelfbetalers:

Indien u de kosten zelf wenst te betalen en deze niet door uw zorgverzekeraar laat verlopen, bedraagt het uurtarief voor 2023 € 166,13 per behandeling (NZA tarief).

Niet nagekomen of te laat afgemelde sessies worden aan u gefactureerd voor een bedrag van €166,13.

 

Kwaiteitsstatuut:

De zorgverlener is met ingang van 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben om de zorg te mogen verlenen conform de Zorgverzekeringswet. Hieronder kunt u onze kwaliteitsstatuut downloaden:

Ons kwaliteitsstatuut