Soort klachten die wij behandelen:

Behandeling van persoonsgerelateerde klachten zoals:

Rouw / verliesverwerking.
Angst- en paniekklachten, Depressiviteit.
Relatie- of gezinsproblemen.
Ziekte van uzelf of een dierbare, omgaan met een ernstige of chronische ziekte.
Levensfaseproblemen (conflicten, scheiding en andere ingrijpende gebeurtenissen).
Persoonlijkheidsproblematiek.
Traumaverwerking.

Behandeling van werkgerelateerde klachten zoals:

Werkstress.
Burn-out.
Problemen in het persoonlijk functioneren.
Omgaan met reorganisatie of verlies van werk.
Arbeidsgerelateerde conflicten.

Verschil tussen Generalistische Basis - en Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg:

Verzekeraars maken een verschil tussen Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (voorheen 1e lijn) en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (voorheen 2e lijn). Als u een verwijsbrief heeft van uw huisarts, bedrijfsarts of andere medisch specialist, staat over het algemeen vermeld voor welk type zorg u wordt doorverwezen. Deze zorg wordt dan meestal vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)

Generalistiche Basis GGZ is kortdurend. Het betreft problemen die over het algemeen met een korte behandeling opgelost kunnen worden. Er wordt, afhankelijk van de aard van de problematiek, behandeld in een kort, middel of intensief traject (Basis-Kort, Basis-Middel, Basis-Intensief).


Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ)
Het betreft hier problemen die wat ingewikkelder in elkaar zitten en daardoor meer deskundigheid vereisen. Ook de behandelduur is daardoor over het algemeen wat langer.


Bedrijfszorg, reïntegratie en uitvalpreventie

Wij behandelen cliënten die doorverwezen worden door hun bedrijf of bedrijfsarts. Doel van de behandeling is dan om uitval of ziekteverzuim te voorkomen. Als iemand toch uitgevallen is, is het doel een verantwoorde reïntegratie naar het werk. De kosten voor deze behandeling kunnen, afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn met het bedrijf, worden vergoed door de zorgverzekeraar, door het bedrijf of door de cliënt zelf.

In deze vorm van begeleiding kan het zijn dat er contact is met de bedrijfsarts en zijn wij bekend met de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Ook werken wij volgens de richtlijn werk en psychische klachten van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).